Tegevusalad

  • Projektide arendus ja juhtimine
  • Innovatsioon
  • Elukestev õpe
  • Rahvusvaheline koostöö
  • Euroopa dokumendid
  • Demokraatlikud väärtused ja inimõigused
  • Põhjamaade kogemused ja hea praktika
  • Tõlketeenused kõikides valdkondades (vene, eesti, inglise)